در حال مرور : آینده پژوهان

0
آینده پژوهان

«کشف آینده» نام کتابی است که از سخنرانی ولز در انجمن سلطنتی بریتانیا در سال 1902 میلادی تهیه شده است که در آن آرزوی شکل­ گیری «یک بررسی نظام‌مند درباره‌ آینده … و دانشی قیاسی درباره‌ قوانین توسعه‌ سیاسی و اجتماعی» مطرح شده است.

ادامه