در حال مرور : مقالات

مقالات 0

اصل عدم‌قطعیت در فیزیک کوانتومی اشاره به عدم قطعیت ذاتی ذره دارد به این صورت که اندازه‌گیری مکان ذره ضرورتا تکانه ذره را آشفته می‌کند و بر عکس، اندازه‌گیری تکانه ذره ضرورتا مکان ذره را آشفته خواهد کرد.

ادامه
مقالات 0

شماری از فعالان و ایده پردازان فرهنگی درمیزگردی با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نقاط ضعف و قدرت» بیان کردند: این الگو دارای ویژگی های بسیار مطلوبی است که با رفع برخی کاستی ها، می تواند چراغ راه حرکت بسوی آینده درخشان برای نظام اسلامی و ملت ایران باشد.

ادامه
مقالات 0

حوزه بهداشت و درمان کسب‌وکار عظیمی است که بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. تغییرات بنیادین این حوزه در آینده برای هر فعالی در این زمینه جذاب است.

ادامه