برچسب : آذربایجان شرقی

اخبار 0

مرور برخی اظهار نظرهای مقامات یا شخصیت های استان از تریبون های مختلف نشان می دهد که اولویت های توسعه ای آذربایجان شرقی گاه تحت تأثیر مسایل انتخاباتی، حاشیه ای یا سیاسی قرار می گیرد و در چنین شرایطی ضرورت وجود مرکز استراتژیک آینده پژوهی استان بیش از پیش خودنمایی می کند.

ادامه
اخبار 0

برای این‌ که از این خطرات مصون باشیم باید از سواد فضای مجازی برخوردار باشیم و یکی از تعابیری که برای فضای مجازی به کار می رود رژیم مصرف آن است که نیازمند مدیریت مصرف، اموزش و راه اندازی « نهضت روشنگری» هستیم.

ادامه