برچسب : آموزش

مقالات 0

در این پژوهش مدل آینده‌نگاری فناورانه ارائه و با به‌کارگیری مدل مذکور برای تشخیص فرصت‌ها ابتدا بر اساس مطالعه گزارش‌های موجود در این عرصه بیش از 30 فناوری‌ آموزشی شناسایی و با متن‌کاوی 7901 سند پژوهشی، اصلی‌ترین روندهای فناوری‌ در سال‌های اخیر تعیین گردید.

ادامه
اخبار 0

رئیس بنیاد مهدویت و آینده‌پژوهی اصفهان گفت: در بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان دوره‌هایی متناسب با دوره‌های مرکز مشاوره حوزه علمیه و همچنین ۱۲ مهارت تحصیلی که یک طلبه نیاز دارد را به صورت مکرر برگزار می‌کنیم.

ادامه
اخبار 0

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جای تحقیقات و فناوری پزشکی خالی است و چنانچه می‌خواهیم به سوی کارآفرینی و خلق ثروت برویم، باید روی پژوهش کار کنیم.

ادامه
اخبار 0

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت:‌ از کلان مناطق آمایشی کشور انتظار می رود نقشه توسعه علمی کلان منطقه را تا پایان سال جاری ترسیم کنند و در این نقشه از توان تمامی بخش های مستقر در منطقه از جمله دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم و بخش خصوصی برای توسعه آموزش علوم پزشکی بهره برداری کنند.

ادامه