برچسب : آموزش

«باشگاه آینده پژوهی» مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی که به صورت تخصصی در زمینه مطالعات آینده فعالیت می کند، امکانی است مؤثر برای تبادل افکار و تعامل تخصصی میان اساتید، دانشجویان، کارشناسان و علاقه مندان مطالعات آینده.

ادامه