برچسب : آینده‌پژوهی

مقالات 0

اصل عدم‌قطعیت در فیزیک کوانتومی اشاره به عدم قطعیت ذاتی ذره دارد به این صورت که اندازه‌گیری مکان ذره ضرورتا تکانه ذره را آشفته می‌کند و بر عکس، اندازه‌گیری تکانه ذره ضرورتا مکان ذره را آشفته خواهد کرد.

ادامه
مقالات 0

وضعیت کشورهایی همچون: انگلستان، چین، روسیه و فرانسه به‌عنوان قدرت‌های بزرگ در نظام بین‌الملل، بیانگر این است که تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ، نیازمند فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خاصی است.

ادامه
1 2 3