برچسب : آینده نگری

اخبار 0

مردم دستگاه های کوچکی را با خود حمل خواهند کرد که به آنها اجازه می دهد به طور مداوم در دسترس بوده و کسب و کار الکترونیکی خود را از هر جایی انجام دهند. آنها قادر به بررسی اخبار، مشاهده پروازهایی که رزرو کرده اند، کسب اطلاعات از بازارهای مالی و انجام تقریبا هر چیزی با استفاده از این دستگاه ها خواهند بود.

ادامه
مقالات 0

در بحث «آینده‌پژوهی» به نظر می‌رسد ما با یکسری عناصر پایدار مواجه هستیم که همواره با اشکال مختلفی خود را نشان می‌دهند. از این رو، باید این عناصر پایدار را شناسایی کرد.

ادامه
1 2 3 4