برچسب : آینده

اخبار 0

رهبر جنبش امت اسلام در آمریکا با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: تا هنگامی که مردم ایران پشت سر انقلاب و رهبر معظم انقلاب حضور دارند، آمریکا توانایی شکست نظام اسلامی را ندارد و آینده انقلاب تامین و تضمین شده است.

ادامه
مقالات 0

یکی از مسائلی که شاید ذهن بسیاری از متفکران را به خود مشغول کرده باشد، این است که چطور باید به «آرمان ایرانی» اندیشید؟ و این اندیشه و تأمل باید متضمن چه مقدماتی باشد؟ از این رو، پیش از پرداختن به چیستی «آرمان ایرانیان»، به چگونه اندیشیدن در خصوص این آرمان خواهم پرداخت.

ادامه
1 2 3 14