برچسب : امریکا

مقالات 0

دولت امریکا چهار موضوع اصلی حقوق اقوام، وضعیت اقلیت های مذهبی- عقیدتی، حقوق سیاسی- اجتماعی شهروندان و حقوق زنان را به عنوان اولویت های حقوق بشری خود در ایران دنبال می کند و معتقد است که جمعیت جوان ایران، بروز گسست های اجتماعی میان نسل های دوم و سوم پس از انقلاب اسلامی، ضریب نفوذ و نیز میزان دسترسی سهل الوصول 30 درصد از ایرانیان به شبکه های پرشمار ماهواره ای فارسی زبان،می تواند بسترهای خوبی جهت سرمایه گذاری بر موضوع حقوق بشر در ایران محسوب شوند.

ادامه