برچسب : انتخابات

مقالات 0

در نوشتار حاضر که در اصل، چکیده ای از یک طرح پژوهشیِ انجام شده در مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، به شماری از این آسیب ها و راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه منطقی و سنجیده با آن ها پرداخته شده است.

ادامه
مقالات 0

پنجاه‌وهشتمین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در حالی امروز برگزار می‌شود که محیط بین‌المللی نسبت به 4سال گذشته، تغییرهای شگرفی را تجربه کرده است. از این ‌رو طبیعی است آمریکا نیز با دغدغه‌ها و مسائل جدیدی دست به گریبان است که رئیس‌جمهور آینده باید برای آنها برنامه داشته باشد.

ادامه