برچسب : بحران جمعیت

اخبار 0

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: براساس آمارهای موجود تا 15 سال آینده جمعیت سالمند کشور 2 برابر خواهد شد و این بر مبنای تعریف سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه است که مبنای سالمندی را 60 سال می دانند.

ادامه
1 2 3