برچسب : بیگ دیتا

مقالات 0

پالانتیر را می‌توان یک نرم‌افزار مبتنی بر مجموعه داده‌های بزرگ دانست که در آن از ترکیب الگوریتم‌های پیشرفته تحلیل داده‌ای همچون ابزار یادگیری ماشین (داده‌کاوی، خوشه‌بندی و …) استفاده می‌شود

ادامه