برچسب : تافلر

مقالات 0

اندیشه‌محوری تافلر در سه گانه «شوک آینده»، «موج سوم» و «جابه‌جایی در قدرت» ترسیم شده است. او در «جابه‌جایی در قدرت» به سه نیروی اثرگذار بر تحول جامعه بشری اشاره می‌کند؛ «زور»، «پول» و «دانایی». به زعم او، در دوران کشاورزی «زور» منبع قدرت بود، در تمدن صنعتی «پول» و امروز «دانایی» است که قدرت می‌آفریند.

ادامه
مقالات 0

کتاب ثروت انقلابی آخرین کتاب تافلر بود که در ایران چندان دیده نشد؛ این آینده‌پژوه در این کتاب به مطالعه کشورهای مختلف جهان پرداخته و نوشته چین بازارها را چنان تسخیر می‌کند که حتی آمدنش را نمی‌بینید.

ادامه