برچسب : خلقت

مقالات 0

شاید برای خیلی‌ها مسئله افزایش طول عمر انسان دور از ذهن باشد، اما باید توجه داشت که در 100 سال گذشته، میانگین طول عمر انسان، 20 سال افزایش یافته است؛ بنابراین، این رویکرد بلندپروازانه گوگل چندان هم رویایی نیست.

ادامه