برچسب : دونالد ترامپ

مقالات 0

پنجاه‌وهشتمین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در حالی امروز برگزار می‌شود که محیط بین‌المللی نسبت به 4سال گذشته، تغییرهای شگرفی را تجربه کرده است. از این ‌رو طبیعی است آمریکا نیز با دغدغه‌ها و مسائل جدیدی دست به گریبان است که رئیس‌جمهور آینده باید برای آنها برنامه داشته باشد.

ادامه