برچسب : سیاست خارجی

مقالات 0

این پژوهش با گذری بر مبانی مفهومی این موضوع، شکل گیری و تحول آن را در روسیه بررسی کرده و ابعاد نظامی، اقتصادی و سیاسی این روش را نشان می دهد.

ادامه
مقالات 0

سیاست خارجی روسیه در قبال تحولات سوریه را باید تابعی از رفتار این کشور در عرصه بین‌المللی دانست و در این راستا به تحلیل و ارزیابی آن پرداخت. بدیهی است روسیه تمایل دارد تا منازعه‌ها و نیز مداخله نظامی در بحران سوریه به درازا نکشد و با توجه به وضعیت اقتصادی روسیه و هزینه‌های نظامی تحمیل شده در بحران سوریه، به دنبال راهکار سیاسی برای رفع و حل این موضوع است.

ادامه