برچسب : عدم قطعیت

مقالات 0

اصل عدم‌قطعیت در فیزیک کوانتومی اشاره به عدم قطعیت ذاتی ذره دارد به این صورت که اندازه‌گیری مکان ذره ضرورتا تکانه ذره را آشفته می‌کند و بر عکس، اندازه‌گیری تکانه ذره ضرورتا مکان ذره را آشفته خواهد کرد.

ادامه
مقالات 0

کسی نمی داند اولاً آنچه که او در فضای انتخابات می گفت واقعاً همان را هم می خواهد و ثانیاً‌، با فرض اینکه او آنچه که می‌گفت فلسفه سیاست او باشد و واقعا آنرا بخواهد، آیا در عمل توانایی تحقق آن خواسته‌ها را هم دارد یا خیر؟

ادامه
تلخیص کتاب 0

پایه و اساس کتاب راهنمای برنامه ریزی سناریویی، بینش و تجربه کسب شده از کمک به شرکت ها و سازمان های دیگر در اقصی نقاط جهان برای اتخاذ تصمیم های راهبردی عمده با استفاده از سناریوهاست و نویسندگان آن تلاش می کنند از طریق این کتاب افراد ره نگاشت و نقشه راهی برای خلق سناریو مؤثر داشته باشند.

ادامه