برچسب : عراق

مقالات 0

شیعیان جایگاه و ظرفیت های ژئوپلیتیک مهمی را در عراق در اختیار دارند. شیعیان، نقطه اتصال جغرافیایی عراق به آب های بین المللی هستند و عمده تعاملات اقتصادی و تجاری عراق با دنیای خارج از سواحل خلیج فارس صورت می‌گیرد.

ادامه