برچسب : مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

اخبار 0

نخستین نشست تخصصی همایش بین المللی «نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا» با عنوان «روابط ایران و عربستان و آینده نظم امنیتی منطقه ای» به همت مؤسسه ابرار معاصر تهران و به میزبانی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی برگزار شد.

ادامه
1 2 3 4