برچسب : ماهنامه «نامه آینده پژوهی»

متون آموزشی 0

ترویج آینده‌پژوهی حاصل همکاری همه‌جانبه گروه‌های درگیر در این حوزه است. اما یکی از مشکلات این راه، روحیه بخش‌نگری و عدم کار جمعی است که باید به طور جدی با کار فرهنگی، و جلب اعتماد کلیه عوامل درگیر، این مشکل را مرتفع ساخت.

ادامه
مقالات 0

کارشناسان امنیتی ایالات متحده امریکا در سال‌های اخیر همواره در مورد احتمال وقوع یک فاجعه عظیم سایبری هشدار داده‌اند و این تحلیل‌ها در سخنان مقامات امریکایی نیز با عباراتی نظیر 11 سپتامبر سایبری یا پرل‌هاربر سایبری بازتاب یافته است.

ادامه