برچسب : آینده پژوهی

D1736493T13545547(web)(web)(b)
اخبار 0

استاد دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آموزش عالی، گفت: آینده پژوهی در دانشگاه ها نشان می دهد، باید تغییراتی در آموزش عالی داشته باشیم تا اساتید و دانشجویانی تربیت کنیم که بتوانند در جهت آینده پژوهی موثر باشند.

ادامه
1 2 3 25