برچسب : مدیریت آینده

2015-09-04-grants-manager-of-the-future-610x330
مقالات 0

در این نوشتار تلاش شده است برجسته‌ترین عامل موثر در توفیق و تعالی سازمان‌های پیشرو در آینده که همان مدیران ارشد سازمان هستند را با رویکردی جامع و مختصر تشریح کرد.

ادامه